Používame súbory cookie, aby sme ponúkli čo najlepší užívateľský zážitok na našich webových stránkach. Používame aj tretie stránky cookie, k doručovaniu personalizovaných reklamných správ. Používaním našich webových stránok súhlasíte, že súbory cookie môžu byť uložené vo vašom zariadení. Ďalšie informácie o používaní cookies a o tom, ako ich zakázať, možete nájsť tu.
 
 

 
Prehľad veľkostí
 

Podnik

Spoločnosť

 • Sme rodinná výrobná spoločnosť.
 • Všetky základné produkty sú vyrobené a služby vykonávané našou spoločnosťou.
 • Kladieme veľký dôraz na rozvoj prostredníctvom inovácií.
 • Sme reprezentatívna spoločnosť.
 • Naša spoločnosť je riadená na základe hodnôt.

Kultúra firmy Zingerlemetal
Zdravá kultúra významne prispieva k úspechu a stabilite spoločnosti. Usmerňuje zamestnancov na spoločné ciele a stratégie, je vyjadrením všetkých hodnôt spoločnosti a pomáha prekonávať krízu, ako aj posilniť svoju pozíciu v konkurenčnom boji.Hodnoty a stratégia sú pre nás vodítkom, ktoré nás usmerňuje v našom každodennom konaní a správaní. Firemná kultúra sa ale nikdy nekončí: nepretržite sa vyvíja - spoločne s pracovníkmi, prispôsobujúcimi sa každodenným návykom a meniacim sa požiadavkám na životné prostredie. Firemná kultúra je úlohou vedenia spoločnosti: ich úspech závisí do značnej miery od toho, aký veľký priestor dostanú zamestnanci a partneri, žiť podľa hodnôt spoločnosti a dosiahnuť jej ciele.

Naše hodnoty

Dôvera
 • Spoľahlivosť – na naše vyhlásenia je spoľahnutie.
 • Udržiavame férové vzťahy s našimi zamestnancami a partnermi.

Zaobchádzanie s rešpektom

 • Správame sa s úctou a priateľsky.
 • Sme k sebe úprimní a konštruktívni.
 • Vzájomný rešpekt je predpokladom pre spoluprácu.

Súlad v rozhodovaní a konaní.

 • Rýchly a dôsledný obchod je súčasťou nášej dynamiky.
 • Očakávame od všetkých našich zamestnancov rozhodnosť v rámci kompetencií.

Nadšenie

 • Každý z nás prispieva prostredníctvom myslenia, spoluutvárania a spoluzodpovednosti k úspechu spoločnosti.
 • Dobré medziľudské vzťahy, tímová práca a dobré pracovné prostredie sú pre nás dôležité. Spoločne sme silní.
 • Svojím nadšením prispieva každý ku dobrej pracovnej klíme.

Dlhodobý úspech - náš cieľ

 • Orientujeme sa na spoločné ciele do budúcnosti.
 • Požadujeme výkon a prístup orientovaný na cieľ od každého jednotlivca.
 • Kladieme veľký dôraz na spravodlivú odmenu.

Nepretržité vzdelávanie

 • Otvorenosť voči novým myšlienkam a ochota k zmene sú základom pre naše zajtrajšie úspechy.
 • Podporujeme osobný a profesijný rast a sami sa neustále rozvíjame.

Kvalita

 • Naša činnosť a konanie sú ovplyvnené kvalitou myslenia.

Efektívnosť

 • Naša práca je zameraná na výsledok a vedomá si nákladov.
 • Neustále zlepšujeme naše postupy.

Trh, zákazníci, distribuční partneri

 • Náš trh je svet - chceme využiť existujúci trhový potenciál.
 • Chceme rozšíriť a posilniť pozíciu lídra na trhu - cieľavedomo sprostredkujeme odbyt pre všetkých obchodníkov.
 • Každodenne zlepšujeme naše obchodné vzťahy so zákazníkmi.
 • Neustále rozvíjame naše značky.
 • Naši obchodní partneri rastú z presvedčenia stále s nami.

Produkty a služby

 • Naše produkty a služby sú, čo sa týky kvality, najlepšie a najviac inovatívne.
 • Neustále vyvíjame naše produkty a služby.
 • Nepretržite investujeme do nových produktov a služieb.
 • Pokiaľ je to možné, vyrábame vlastné všetky naše produkty a služby.

Organizácia, postupy

 • Uskutočňujeme naše postupy priamo, rýchlo a efektívne.
 • Kladieme veľký dôraz na informácie a komunikáciu s našimi zamestnancami, zákazníkmi a partnermi.

Financie

 • Pracujeme výnosne a rentabilne.
 • Naše finančné plánovanie je dlhodobé.

Administratívne a výrobné sídlo
Zingerlemetal SPA
Förche 7
I - 39040 Natz/Schabs (BZ) Taliansko 
Tel.: +39 - 0472 977 100; Fax: + 39 - 0472 977 190;
Website: www.mastertent.com - E-Mail: info@mastertent.com
Website: www.zingerlemetal.com -  E-Mail: office@zingerlemetal.com

Podnik
Podnik
Podnik
Podnik
Podnik
Podnik
Podnik
  


 
Podnik
 
Novinky
 
 
Skladací stan Skladací pavilón Rýchlomontážny stan Skladový stan Slávnpstný stan nožnicový stan
 

 
Mastertent Blog

MASTERTENT- vlajky - NOVÉ v našej ponuke

by Mastertent - 24.02.2015 - Unternehmens-News

NAJ akcie 2015

by Mastertent - 13.01.2015 - Unternehmens-News


 

 
 
Vyberte svoju krajinu Vyberte si jazyk
odporučiť ďalej

 Odoslať